Դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ մասնագիտական թեմատիկ գիտելիքները կարող եք հետագայում կիրառել ձեր աշխատանքային պրակտիկայում, լուսաբանել ՏՏ ոլորտին առնչվող նյութերը, մասնակցել թեմատիկ քննարկումներին և կոնֆերանսներին։

Դե, իսկ պրակտիկ հմտությունները կօգնեն աշխատանքի ընթացքում խուսանավել կեղծ տեղեկատվական աղբյուրները։